บทความ

blog-detail-img
 • สีจระเข้ Natural Color
  • รุ่น กราฟคลีน พรีเมี่ยม

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ชนิดฟิล์มด้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน สำหรับงานตกแต่งอาคารภายใน-ภายนอก เพื่อความสวยงามทนทาน

 • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ green qualification
  • คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว LEED

Leadership in Energy and Environmental Design เกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารเขียวหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) สินค้าของจระเข้ ได้ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบค่า VOCs ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ LEED ในด้าน Indoor Environmental Quality – IEQ (คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร)ทั้งในส่วน VOC Emission (ปริมาณสาร VOCs ที่ปลดปล่อยออกสู่อากาศ) และ VOCs ที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ (VOC Contents)

 • Indoor Environmental Quality (EQ)
  คุณภาพ และสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร
  • EQ: Low-Emitting Materials

การใช้วัสดุภายในอาคารที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่นเกณฑ์ที่กำหนด

 • EQ: Indoor Air Quality Assessment
  การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารในระหว่างก่อสร้าง และก่อนใช้อาคาร หรือมีแผนจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว WELL

เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

 • Materials Emission Control
  การเลือกใช้วัสดุอาคาร
  • Manage Product Content: Adhesives, Sealant, Paints and Coatings
   การปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ หรือ Low NOCs ขณะทำงานทำให้ปริมาณสาระเหยที่ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศมีปริมาณน้อย
 • ขั้นตอนการผลิตหรือขนส่งที่ช่วยลด Carbon Footprint
  • Certificate Cradle to Cradle

สีจระเข้ Natural Color สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เกิดขยะน้อยที่สุดหรือเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานก่อนที่วัสดุจะย่อยสลายโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการคิดแบบครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง สีจระเข้ Natural Color สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ ในระหว่างกระบวนการแห้งตัวของสี

Link Project Reference (โครงการอ้างอิง):
https://www.seejorakay.com/projects

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กราฟคลีน พรีเมี่ยม

GrafClean Premium