เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

C2C Health GOLD

การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีต้องห้ามหรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ตามเกณฑ์การประเมินของ Cradle to Cradle
ตัวอย่างสารเคมีอันตรายที่ เช่น สารหนู, แคดเมียม, ปรอท, Polyvinyl chloride (PVC), Polychloroprene เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • จีคัลเลอร์ ไบโอสเฟียร์
  • จีคัลเลอร์ อีโคสเฟียร์
  • จีคัลเลอร์ สตุคกี้

https://www.c2ccertified.org/