เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

French VOC Emission

มาตรฐานจากประเทศฝรั่งเศส รับรองระดับการปล่อยสารระเหยภายในอาคารที่มีความเสี่ยงเป็นพิษจากการสูดดม ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลการทดสอบ A+ มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสูงสุดจากการระเหยของสารพิษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • จีคัลเลอร์ กราฟคลีน

https://www.eurofins.com/consumer-product-testing