เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

Global Green Tag LEVEL A

มาตรฐานสลากเขียวจากประเทศออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบและรับรองความน่าเชื่อถือระดับโลก 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • จีคัลเลอร์ ไบโอสเฟียร์
  • จีคัลเลอร์ อีโคสเฟียร์
  • จีคัลเลอร์ สตุคกี้

https://www.globalgreentag.com/