เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design เกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารเขียวหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) สินค้าของจระเข้ ได้ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบค่า VOCs ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ LEED ในด้าน Indoor Environmental Quality – IEQ (คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร)ทั้งในส่วน VOC Emission (ปริมาณสาร VOCs ที่ปลดปล่อยออกสู่อากาศ) และ VOCs ที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ (VOC Contents)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง จระเข้ คัลเลอร์ ซีเมนต์

  • จีคัลเลอร์ ไบโอสเฟียร์
  • จีคัลเลอร์ อีโคสเฟียร์
  • จีคัลเลอร์ กราฟคลีน
  • จีคัลเลอร์ สตุคกี้
  • บีแว็กซ์
  • จีคัลเลอร์ มอร์ต้าเบส
  • จีคัลเลอร์ มอร์ต้าไฟน์
  • จีคัลเลอร์ มอร์ต้าซุปเปอร์

https://www.usgbc.org