เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

TREES

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก การประเมินอาคารเขียวไทยมุ่งเน้นไปที่การเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงการใช้งานของผู้ใช้อาคาร สินค้าที่เกี่ยวข้อง จระเข้ คัลเลอร์ ซีเมนต์

https://www.tgbi.or.th