เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

WELL

เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • จระเข้ คัลเลอร์ ซีเมนต์
  • จีคัลเลอร์ ไบโอสเฟียร์
  • สีจีคัลเลอร์ อีโคสเฟียร์
  • สีจีคัลเลอร์ กราฟคลีน
  • จีคัลเลอร์ มอร์ต้าเบส
  • จีคัลเลอร์ มอร์ต้าไฟน์
  • จีคัลเลอร์ มอร์ต้าซุปเปอร์

https://www.wellcertified.com