พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร เกาะสีชัง

Concept

พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร ใช้สีจระเข้ในกลุ่ม Heritage มอร์ต้าซุปเปอร์ พรีเมี่ยม สำหรับงานฉาบปูนเพื่อการซ่อมแซมโบราณสถาน และใชัสีจระเข้ ไบโอสเฟียร์ พรีเมี่ยม ทั้งภายนอก, ภายใน สีจระเข้ จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะโบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้

Color

Biosphere Premium 0300-N (White), Mortar Super Premium

Location

อำเภอ เกาะสีชัง จังหวัด ชลบุรี

Products Used

Biosphere Premium

Biosphere

MortarSuper Premium

MortarSuper-Premium