วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

Concept

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นสถานที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีจระเข้ คัลเลอร์ ซีเมนต์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการสร้างความสวยงาม และเนื้อสีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Color

Color Cement ​

Code

สีขาวไข่มุก 10

Location

อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

Products Used

Color Cement

Color-Cement