บ้านส่วนตัว

Color

ไบโอสเฟียร์ อีโคสเฟียร์

Code

สีขาว

Location

หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ไบโอสเฟียร์ พรีเมี่ยม

Biosphere

อีโคสเฟียร์ พรีเมี่ยม

Ecosphere Premium