วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

Color

คัลเลอร์ ซีเมนต์

Code

10 สีขาวไข่มุก

Location

50 ถนน รักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียงอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คัลเลอร์ ซีเมนต์

Color-Cement