อาคารสำนักงาน บริษัท คิว เอ็ม บี จำกัด

Concept

โครงการ บริษัท คิว เอ็ม บี จำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประเภทอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร / สินค้าที่ใช้ GrafClean Exterior 3000 N / พื้นที่ 18,000 ตร.ม.

Color

กราฟคลีน พรีเมี่ยม

Code

GrafClean Exterior 3000 N

Location

238 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

กราฟคลีน พรีเมี่ยม

GrafClean Premium