โครงการ Aobe เชียงใหม่

Color

Color Cement

Code

No.68 เปลือกไม้ ลาย ทิวไผ่ ภายนอก, No.21 วนิลลา ฉาบเรียบ ภายใน

Location

ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่ 50130

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คัลเลอร์ ซีเมนต์

Color-Cement