เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

Protection That Lives On Microban

เทคโนโลยียับยั้งราดำและตะไคร่น้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ได้รับการยอมรับระดับโลก ปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโครงสร้างโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ในสีจระเข้คัลเลอร์ ซีเมนต์ และสีจระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค

https://www.microban.com/