การจัดส่ง

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

1. รายการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
2. ปลายทางที่จัดส่ง กรณีที่เป็นอาคารสูง บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับผู้รับที่ชั้น 1 เท่านั้น
3. ปลายทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส จัดส่งเฉพาะอำเภอเมืองเท่านั้น
4. เงื่อนไขต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าในพื้นที่ ตามเกาะต่างๆการรับสินค้า

1. สินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Calll Center : 02-720-1112 ตั้งแต่เวลา จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
3. กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าทันที และปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ Calll Center : 02-720-1112 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

**ในกรณีที่ท่านเซ็นรับสินค้าแล้วทาง บริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีการตรวจสอบสถานะสินค้า

หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของท่านได้ โดยการ คลิกที่ "บัญชีสมาชิก" ที่อยู่ด้านบนด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ และ คลิก "รายการสั่งซื้อ" จะมีรายละเอียดรายการสั่งซื้อของท่านให้ตรวจสอบได้ โดย นำเลขติดตามสถานะสินค้า 13 หลัก ( 618xxxxxxxxxx ) ไปตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์ : www.nimexpress.com

Secure payment

มั่นใจในระบบการชำระเงินที่ปลอดภัย

From factory

สินค้าพิเศษส่งตรงจากโรงงาน

Safe delivery

ส่งสินค้าไวและปลอดภัยทุกชิ้น