วิธีการชำระเงิน

1

เลือกวิธีการชำระเงินให้ตามต้องการ จากนั้นคลิก btn pay เพื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน

payment
2

ขั้นตอนการสั่งซื้อเสร็จสิ้น

step2