How to buy

1

ทำการสมัครสมาชิกและ Login เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

2

เลือกสินค้าที่ท่านสนใจคลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า หากท่านตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามความต้องการแล้วให้ ทำการเลือกขนาดและระบุจำนวนสินค้า และคลิกปุ่ม btn order เพื่อนำสินค้าลงตะกร้า

step2
3

คลิก btn cart เพื่อเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า เมื่อท่านพร้อมที่จะขอใบเสนอราคา

  • ท่านสามารถเพิ่มลดจำนวน หรือลบสินค้าออกจากรายการ ได้ตามต้องการ
  • ตรวจสอบรายการสินค้า สี จำนวน ราคา ให้เรียบร้อย
  • คลิกปุ่ม btn carry out
  • กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ระบบจะพาท่านไปหน้า Login เพื่อทำการสมัครสมาชิก
stap3
4

กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดส่งสินค้า จากนั้นคลิก btn next

stap4
5

ยืนยันการสั่งซื้อ จากนั้นคลิก btn confirm

stap5
6

ขั้นตอนการสั่งซื้อเสร็จสิ้น

stap6